Bảo dưỡng chăm sóc xe

Câu hỏi: Tôi là người ít khi điều khiển xe ra đường vì vậy rất lâu tôi mới